Medische verklaring

Wij krijgen regelmatig verzoeken van patiënten om een verklaring in te vullen, bijvoorbeeld voor school, het reisbureau of een woningbouwvereniging.

Een behandelend arts mag echter geen verklaringen afgeven over zijn of haar eigen patiënten.

U kunt zelf de informatie geven aan betreffende instantie. Neemt deze hier geen genoegen mee, dan moet deze instantie een onafhankelijk arts inschakelen die met uw toestemming informatie bij ons kan opvragen.

Dit is een landelijk geldende gedragsregel van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering van de Geneeskunde (de beroepsorganisatie van artsen in Nederland).

 

Download verklaring