NHG Accreditatie

Onze huisartsenpraktijk is op 1 december 2016 geaccrediteerd door het toetsend bedrijf NPA bv. De NHG-Praktijkaccreditering is hét kwaliteitskeurmerk en staat voor dé methode waarmee systematisch wordt gewerkt aan het verbeteren in de huisartsenpraktijk. Een door NPA gekeurde praktijk voldoet aan landelijk vastgestelde normen en werkt gericht aan kwaliteitsverbetering. Om dit te kunnen vaststellen is de praktijk eerst helemaal doorgelicht. Daarna zijn onderzoeksgegevens op het gebied van organisatie en praktijkvoering, medisch handelen en de mening van patiënten/cliënten getoetst en /of vergeleken met andere praktijken. Op basis van een NPA-rapportage zijn vervolgens verbeterplannen opgesteld.

De NHG-Praktijkaccreditering is het keurmerk voor huisartsenpraktijken die systematisch werken aan verbetering van de zorg. Alhoewel u er als patiënt wellicht weinig direct van merkt, zijn wij "achter de schermen" druk bezig met het doorvoeren van allerlei verbeteringen. We hopen komend jaar aanpassingen te kunnen doen ter verbetering van onze praktijkvoering, zodat uiteindelijk u als patiënt er baat bij heeft.

Wat houdt dit keurmerk in?

De NHG-Praktijkaccreditering is hét kwaliteitskeurmerk en dé methode voor systematisch verbeteren van de huisartsenpraktijk. Een door NPA gekeurde praktijk voldoet aan landelijk vastgestelde normen en werkt gericht aan kwaliteitsverbetering. Worden uw gegevens goed beheerd en beschikken onze medewerkers over genoeg medische kennis? Hoe zit het met onze wachttijden? Natuurlijk wilt u weten wat de kwaliteit van uw huisartsenpraktijkpraktijk is. U wilt toch met een gerust hart naar uw huisarts gaan? Het NHG, de wetenschappelijke vereniging van huisartsen, heeft daarom een keurmerk ontwikkeld. Met dit keurmerk laat een huisartsenpraktijk zien dat zij kwaliteit belangrijk vindt en dat zij blijvend en systematisch werkt aan verbetering.

Hoe werkt het?

Om voor een keurmerk in aanmerking te komen, moet de praktijk een flink aantal stappen doorlopen. Allereerst wordt de praktijk helemaal doorgelicht. Er worden gegevens verzameld over de organisatie van de praktijk, de medische zorg in de praktijk en de mening van de patiënten. Een onafhankelijk adviseur verwerkt al deze gegevens in een rapport. De huisarts maakt vervolgens aan de hand van dit rapport een verbeteringsplan voor de praktijk. Een NHG accrediteur bezoekt daarna de praktijk om te beoordelen of de gegevens op een juiste wijze zijn verzameld, de plannen aan de gestelde eisen voldoen en of de praktijk met de uitvoering is begonnen. Voldoet de praktijk aan deze voorwaarden, dan wordt het NHG keurmerk toegewezen. Elk jaar bezoekt de accrediteur de praktijk opnieuw om te beoordelen of de praktijk zich houdt aan de gemaakte afspraken en in hoeverre ontwikkelingen in het verbeteringsplan zijn verwerkt. Het keurmerk wordt telkens verleend voor 1 jaar.

Uw mening is van belang!

Een gekeurde huisartsenpraktijk heeft naar haar patiënten geluisterd en een patiënt tevredenheidonderzoek uit gevoerd. Een belangrijk onderdeel om te komen tot een keurmerk is namelijk het in kaart brengen van het oordeel van de patiënten en deze vervolgens te koppelen aan concrete verbeteringsacties. Het NHG-keurmerk geeft niet de garantie dat er nooit meer klachten zijn, hoewel de praktijk daar natuurlijk wel naar streeft. Uw mening is en blijft dus belangrijk.

Contact

Een geaccrediteerde huisartsenpraktijk heeft graag zicht op de klachten en ideeën van patiënten. Deze worden gebruikt om de praktijk te kunnen verbeteren. De medewerkers horen dus graag welke ideeën u heeft. Al uw opmerkingen zijn welkom. Of het nu gaat om de manier van werken, de vakbekwaamheid of iets totaal anders. De doktersassistente neemt uw opmerkingen graag in ontvangst