Over ons

In ons team werken wij met toewijding en georganiseerd samen. Wij leveren reguliere huisartsenzorg voor jong en oud. Laagdrempelig contact en makkelijke bereikbaar, zo hebben wij ons geörganiseerd. Nauw wordt binnen onze groep samengewerkt tussen de huisartsen, praktijkondersteuners, verpleegkundig specialisten en doktersassistentes.

Dat in onze praktijk door meerdere zorgverleners zorg wordt geleverd, kan er toe leiden dat uw vraag of probleem ook door een van onze doktersassistentes of praktijkondersteuners wordt opgelost. Zij werken onder de verantwoordelijkheid van uw huisarts en zijn speciaal opgeleid en getraind om medische vragen te beantwoorden. Wij allen leveren huisartsgeneeskundige zorg voor u.


Historie

In 1990 nam huisarts mijnheer Tombrock de huisartsenpraktijk 'gevestigd aan huis' van dokter van Buuren over. In 1992 studeerde mevrouw Tombrock af en nam een deel van de praktijk van dokter van Dijk over. De keuze voor een kleinschalige wijkgebonden locatie, midden in ons werkgebied, is in de tijd bestendigd. Thuiswerken geeft ons, flexibiliteit. Geen woon-werk verkeer.

Ons huisartsen team is er één van de vijf in de wijk. Met de artsen gevestigd op de locatie 'het kruispunt' aan de dr van Mooklaan, alle apotheken in Rijswijk, de paramedici (fysiotherapie diëtisten e.a.) en de ziekenhuizen (Haga, Reinier de Graaf Gasthuis, Medisch centrum Haaglanden), werken wij dagelijks samen.

De huisartsengeneeskunde wordt in onze praktijk op 'allopathische wijze' uitgeoefend. De toegang tot de praktijk is zo laag drempelig mogelijk georganiseerd: inloop spreekuur, afspraak spreekuur, mogelijkheid tot zelf online afspraken maken, een persoonlijk telefonisch spreekuur, dit alles moet het snel kunnen maken van een huisartsgeneeskundig zorgcontact borgen.

Ook een eMail-consult hoort tot de mogelijkheden. Veranderend in de organisatie van de zorg in 2015 is de ontwikkeling van 'de sociale wijkteams in Rijswijk'. Over deze teams, waarvan er twee zijn, gaat de gemeente Rijswijk. Deze teams zijn voor de sociaal/maatschappelijke ondersteuning van de inwoners van Rijswijk (en ook aan ons in de wijk).

De duur van de contacten in de spreekkamer zijn op 10 minuten gesteld. Als u een afspraak wil maken en denkt meer tijd nodig te hebben, laat dit tevoren weten, het streven is er om te werken zonder wachttijden. De helpende hand bieden kunnen wij het beste indien wij goed geïnformeerd zijn. Bedenk van te voren wat u wilt vragen. Ga er s.v.p. niet vanuit dat het antwoord altijd kort is, nadere verheldering is nogal eens nodig.

Uw mening over ons geleverde zorg is belangrijk. Afstemming en begrip bij de keuze van onderzoek en therapie is voorwaarde voor een goede werkzame relatie. Indien u, voor of na uw bezoek, meer wil weten over klachten die u heeft, kunt u zich oriënteren op www.thuisarts.nl (via de site bereikbaar). Is iets niet volgens uw verwachtingen verlopen, laat het s.v.p. weten, wij zullen ons inspannen bezwaren weg te nemen.


Onze zorg

De huisartsengeneeskunde wordt in onze praktijk op reguliere 'allopathische wijze' uitgeoefend. De toegang tot de praktijk is zo laag drempelig mogelijk georganiseerd: inloop spreekuur, afspraak spreekuur, mogelijkheid tot zelf online afspraken maken, een persoonlijk telefonisch spreekuur, dit alles moet het tijdig kunnen maken van een huisartsgeneeskundig zorgcontact borgen. Ook een e(Mail-)Consult is tot de mogelijkheden gaan horen (april 2017).

Verandert in de organisatie van de zorg in 2015 is de ontwikkeling van 'de sociale wijkteams in Rijswijk'. Over deze teams, waarvan er twee zijn, gaat de gemeente Rijswijk. Deze teams zijn voor de sociaal/maatschappelijke ondersteuning van de inwoners van Rijswijk (en ook aan ons in de wijk). Onze praktijk is er voor jong en oud. Speciale activiteit is er in de oudere zorg. Mijnheer Tombrock houdt eenmaal per week spreekuur in WoonZorgCentrum Steenvoorde.


Spreekuren

De duur van de contacten in de spreekkamer zijn op 10 minuten gesteld. Als u een afspraak wil maken en denkt meer tijd nodig te hebben, laat dit tevoren weten, het is ons streven om te werken zonder wachttijden. De helpende hand bieden kunnen wij het beste indien wij goed geïnformeerd zijn. Bedenk van te voren wat u wilt vragen. Ga er s.v.p. niet vanuit dat het antwoord altijd kort is, nadere verheldering is nogal eens nodig. Wij delen de dagen zo in dat u iedere dag tijdens reguliere praktijkdagen door ons gezien kan worden. In de ochtend is er hiervoor een inloopspreekuur, gehouden door mijnheer, waar u terecht kunt zonder het maken van een afspraak. Alle overige fysieke contactmogelijkheden zijn op afspraak.