Afsprakenspreekuur

Het maken van een afspraak: om uw en onze tijd zo goed mogelijk in te kunnen delen, werken we op afspraak. In de ochtend tot 11.00 uur kunt u bellen voor het maken van een afspraak voor het spreekuur of voor het aanvragen van een huisbezoek. Het merendeel van de afspraak mogelijkheden voor het spreekuur van huisarts mevrouw Tombrock zijn in de ochtend, voor mijnheer Tombrock in de ochtend en in de middag. Meestal kunt U nog dezelfde dag terecht. Ook kunt U via de computer “online” een afspraak maken. Een aantal spreekuurplekken per dag worden voor het online afspraken maken beschikbaar gesteld.

 

Maak direct een afspraak.

 

In het geval van waarneming zal hier een melding van op de homepagina verschijnen.

 

Telefonisch spreekuur

Eenvoudige vragen en uitslagen waarbij geen onderzoek nodig is, kunnen ook telefonisch worden beantwoord. Bel hiervoor op het telefonisch spreekuur. Het telefonisch spreekuur is een “terug bel spreekuur”. Als U belt wordt uw naam, uw geboorte datum en uw telefoonnummer genoteerd. Uw wordt dan na het telefonisch spreekuur terug gebeld. Telefonisch kunt u huisarts mevrouw Tombrock van 12.00 tot 12.15 spreken (niet op vrijdag), huisarts mijnheer Tombrock belt u van 16.30 tot 16.45 (niet op donderdag).

 

Huisbezoeken

Mocht u niet lichamelijk in staat zijn om naar het gewone spreekuur te komen, dan kan de huisarts ook een huisbezoek afleggen. Het huisbezoek is niet bedoeld voor mensen die geen tijd of vervoer hebben om naar het gewone spreekuur te komen. Aanvragen van huisbezoeken die voor 10.00 uur worden aangevraagd worden zoveel mogelijk dezelfde dag gereden.

 

Spoed / EHBO

Bij medische, spoedeisende klachten of verwondingen graag tevoren contact  telefoonnummer 070-3931000 (keuze 1).

 

Wratten spreekuur

Het is niet nodig voor het behandelingen met vloeibare stikstof een aparte afspraak te maken. Dagelijks is dit materiaal aanwezig. Er is dus geen specifiek 'wratten spreekuur'.

 

Longspreekuur

COPD/Astma, stoppen met roken door verpleegkundig specialist Sandra Kuijpers eens in de 14 dagen op maandag middag.

 

Diabetes spreekuur

Diabetes mellitus, verpleegkundig specialist Agnes Staallekker: donderdag middag.

 

POH-GGZ

Geestelijke gezondheidsproblematiek spreekuur : vacant

 

POH-ouderenzorg

Praktijk ondersteuner ouderenzorg Alisha Ramdin is aanwezig op vrijdag

Spreekuur in het Woonzorgcentrum Steenvoorde

Dinsdag om 11.00 uur in de ochtend heeft mijnheer (open)spreekuur in het woon zorgcentrum Steenvoorde. De spreekkamer is op de begane grond van het gebouw Laagvoorde. De faciliteiten in het verzorgingshuis zijn niet op een niveau dat alle verrichtingen op deze locatie plaats kunnen vinden. Indien daar aanleiding voor is, wordt een onderzoek of behandeling op de praktijk aan de Churchilllaan uitgevoerd.