huisartsen C.F.J.L Tombrock

huisartsen C.F.J.L Tombrock


5904c3559cba2234975194.jpg

Mijnheer Tombrock heeft dagelijks van 8-9 inloopspreekuur. Visites worden na het inloopspreekuur tussen 10 en 12.00 uur gereden. Na 12.30 uur is het spreekuur op afspraak.

Praktijk werkzaamheden

Tussen 16.30 en 16.45 is het tijd voor het telefonische terugbel-spreekuur (U belt, uw telefoon nummer wordt genoteerd en U wordt terug gebeld). Op dinsdag om 11.00 uur heeft meneer Tombrock spreekuur in het verzorgingshuis Steenvoorde. De spreekkamer is op de begane grond. Donderdag middag is meneer niet voor patiëntenzorg beschikbaar.

Bijkomende informatie

Autobiografische weergave

1978 tot 1985 medische studie aan de Leidse Universiteit. Na mijn basisopleiding tot arts werd ik in de gelegenheid gesteld vier maanden als arts te werken in een in missieziekenhuis in Kenia. Tot 1988 (wachttijd om in opleiding voor huisarts te komen) werkte ik op de chirurgische afdeling van het LUMC (afdelingen EHBO, Trauma chirurgie, Vaatchirurgie). Van 1988 tot 1990 volgde ik de tweejarige opleiding tot huisarts aan het Huisartsen Instituut te Leiden. In mijn opleiding tot huisarts liep ik stage in een gezondheidscentrum in Gouda (dr van Rijssel) en een stage bij een geautomatiseerde solopraktijk (dr Priester). 'Computers' waren in die tijd een bijzonderheid.

In de loop van de jaren is er zeer veel in de ondersteuning van het werk van de huisarts verbeterd. De ICT-ondersteuning maakt dat wij (ons team) veel meer (gezondheid)gegevens kunnen vastleggen en het vastgelegde ten behoeve van de zorg kunnen gebruiken. Daarboven zijn er beslissingsondersteunende functionaliteiten die van het vastgelegde gebruik maken. Organisatorisch is er ook veel in de afgelopen 27 jaar veranderd: de spoedzorg buiten praktijkuren is grootschalig georganiseerd (SMASH) en de chronische zorg (bijv. diabetes mellitus, COPD etc) wordt categoraal benaderd.

De kern van het vak is in de loop van de jaren onveranderd gebleven: huisartsgeneeskunde is een (binnen de medische sector) 'gewoon' ambachtelijk vak. Het stellen van een (waarschijnlijkheid) diagnose is voor alle huisartsen van groot belang. Het werk begint bij de kennis over wat er mankeert. In (veelal direct) persoonlijk contact met mij of de praktijkmedewerkers wordt gezocht naar wat met u (medisch, sociaal, functioneel) aan de hand is. Na het eerste contact over een klacht zal, afhankelijk van de helderheid verkregen over het probleem, gewerkt worden aan verdere duiding, verbetering en begeleiding met het doel een optimale situatie (terug) te krijgen.

Net als andere artsen is de huisarts primair een 'clinicus' met als kerntaken: diagnostiek, prognostiek, behandeling en begeleiding van patiënten. Natuurlijk heeft ons vak wel (t.o.v. andere artsen) specifieke kenmerken. Zo verkeren de aandoeningen waarmee patiënten bij de huisarts komen meestal in de eerste fase; klachten zijn nogal eens vaag. Het aantal diagnostische hulpmiddelen dat wij als huisartsen tot onze beschikking hebben, is relatief beperkt maar breidt zich wel uit. De sterke punten van ons vak zijn dat wij huisartsen relevante aandoeningen met een zeer doelmatig gebruik van diagnostische hulpmiddelen diagnosticeren en medische risico’s in de toekomst inschatten zoals complicaties en een afwijkend ziektebeloop. Komen wij huisarts geneeskundig niet uit het probleem (diagnostisch/therapeutisch/anders), dan volgt in samenspraak een verwijzing (specialist, fysiotherapeut e.a.).

Nascholing (v.a. september 2014)

  • 18 en 19 september 2014 Tweedaagse cursus over huidkanker in de eerste lijn: mw. prof.dr. W. Bergman, LUMC, Afdeling Dermatologie, mw. dr. N.A. Kukutsch, LUMC, Afdeling Dermatologie mw. dr. A.W. Wind, LUMC, PHEG e.a.
  • 30 september reanimatie cursus.
  • 9 oktober: studiedag automatisering 'HIS-demodag' onderwerpen het patiënten portaal, het elektronisch verhuisbericht.
  • 11 oktober: studiedag toekomstige ontwikkelingen in het huisartsendomein.
  • 17 november: farmacotherapeutisch overleg: het kind met urologische problematiek.
  • 21 november: dokteren doe je niet alleen: een congres dat ging over samenwerking in 'de eerste lijn' Dit congres had dit onderwerp i.v.m. de nodige veranderingen per 1 januari 2015
  • 28 januari 2015: samen triëren
  • 26 maart 2015: mede-voorzitter van het EZD & NedHIS congres 2015
  • 1 juni 2015: FTO COPD zorg.